Inspiratiesessie veilig sporten

Uitnodiging inspiratiesessie veilig sporten

Voor wie: bestuurders, commissieleden, kader, leiders en trainers van sportverenigingen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
Wanneer: 21 mei 2024
Waar: Parochiehuis
Tijd: Van 20.00 tot 21.00 uur
Aanmelden: Graag aanmelden bij Syds Wiersma, info@sjirkdewal.nl

 

Sporters willen onbezorgd sporten, plezier ervaren en een gevoel van veiligheid hebben. Het creëren van een sociaal veilige vereniging is dus cruciaal voor besturen en bestuursleden binnen de sportsector. Grensoverschrijdend gedrag dient daar geen plaats te krijgen. Als bestuur kun je hiertegen maatregelen treffen. Denk eens aan het kunnen overhandigen van een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) van trainers en/of vrijwilligers. Aan het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon ( vcp) . Aan het opstellen en naleven van gedragsregels. Of aan een aannamebeleid bij nieuwe trainers en vrijwilligers. Tijdens een inspiratiesessie wisselen we onder leiding van iemand van NOC*NSF van gedachten over de thematiek sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat is gebleken uit onderzoek? En waar is de vereniging en/of het bestuur verantwoordelijk voor? Er wordt geïnventariseerd welke toepasbare mogelijkheden op jouw vereniging mogelijk zijn. De sessie wordt gegeven door en begeleidt door Edith Frijlink, een NOC*NSF-expert op dit gebied.

 

Corine de Goeij, Cees Sträter en Broer Jorritsma

Datum: Dinsdag 21 Mei

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Parochiehuis Dronryp

Deelnemers (voorlopig):

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!