Gedragscode

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke (spel)regels hanteren we binnen en buiten het veld, en als er problemen zijn: “Hoe lossen we problemen op?“.

De Jeugdcommissie van VvV Sjirk de Wal wil er aan bijdragen dat jeugdleden onbezorgd en met plezier kunnen kaatsen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor alle andere betrokkenen bij het kaatsen: ook trainers, coaches, begeleiders, ouders, supporters, scheidsrechters en bestuurders.

 

Wat verstaan we onder waarden en normen:

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.

 

En wat verstaan we onder fair play:

Het fair play geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport zoveel mogelijk aantrekkelijk en plezierig voor iedereen te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.

Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we het kaatsen ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat ieder jeugdlid zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

 

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, zowel bestuursleden/ jeugdleden/ ouders/opvoeders / vrijwilligers / coaches /en scheidsrechters wordt (worden) geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode.

De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Met dit document wil de Jeugdcommissie van VvV Sjirk de Wal haar jeugdleden handvaten geven voor een “Veilig sportklimaat”. Een sportklimaat waarin een ieder op een plezierige en onbezorgde manier kan deelnemen aan en genieten van de kaatssport.

Wat doen we wel, wat doen we niet.

Wat kan wel, wat kan niet.

Wat is acceptabel en wat niet!

 

Gedragscode jeugdlid:

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Onbehoorlijk taalgebruik zoals vloeken of agressieve gebaren worden niet getolereerd.
 3. Speel volgens de wedstrijdregels.
 4. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter.
 6. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 7. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 8. Geef elkaar een hand na de partij, bij winst en bij verlies.
 9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te spelen of op te treden.
 10. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag, maak het bespreekbaar.
 11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen het kaatsen mogelijkheden bestaat te trainen en wedstrijden spelen.

 

Gedragscode ouders/verzorgers:

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan kaatsen.
 2. Bedenk dat kinderen kaatsen voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 4. Laat het spel bij de kinderen, voorkom bemoeienis bij elke actie.
 5. Complimenten geven vergroot zelfvertrouwen en plezieren is beter dan elke fout benoemen.
 6. Positief stimuleren om iets te leren en te proberen is beter dan pushen op prestatie en winnen; het voorkomt onnodige teleurstelling, winnen en verliezen horen beide bij het spel.
 7. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede kaats(t)er.
 8. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 9. Bedenk dat kinderen het beste leren door te zien en na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 10. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 11. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens het kaatsen door de jeugd te voorkomen.
 12. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het kaatsen van uw kind mogelijk te maken.

 

Gedragscode toeschouwers

 1. Denk eraan dat het jeugdlid voor zijn eigen plezier deelneemt aan
 2. georganiseerde sportbeoefening. De sporter doet dit niet voor uw vermaak.
 3. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, en scheidrechters.
 4. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen partuur als voor de tegenstander of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 5. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 6. Maak een kaats(t)er nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 7. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 8. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 9. Moedig de jeugd altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 10. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Gedragscode voor scheidsrechters:

 1. Zorg ervoor dat je geen scheidsrechter bent bij je eigen kind(eren);
 2. Laat je niet beïnvloeden door anderen. Neem zelf je beslissingen;
 3. Spreek kinderen aan op grove taal of onbehoorlijk gedrag.

 

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties.

Bij overtreding van gedragsregels tijdens trainingen en/of het competitiekaatsen is het aan de trainer en/of de competitieleider(s) van de Jeugdcommissie welke sancties uitgedeeld zullen gaan worden. Uiteindelijk kan de Jeugdcommissie beslissen een jeugdlid te schorsen voor de training.

Ook is het aan de Jeugdcommissie welke sanctie opgelegd zal worden bij overtreding van gedragsregels tijdens ledenwedstrijden.

In ieder geval zal de Jeugdcommissie altijd een duidelijke waarschuwing gegeven aan het jeugdlid die de overtreding begaat.

Bij een herhaalde waarschuwing wijst de Jeugdcommissie het jeugdlid erop dat bij de volgende overtreding het jeugdlid het veld kan verlaten. Er zal dan iemand anders in het partuur bij geloot worden.

Het jeugdlid dat de overtredingen heeft begaan, zal voor de eerst volgende ledenwedstrijd worden geschorst. Het mag duidelijk zijn dat de Jeugdcommissie dit aan het jeugdlid en de ouder(s)/verzorger(s) zal vertellen.

 

Bij overtreding van gedragsregels van een jeugdlid tijdens afdelingswedstrijden kan de Jeugdcommissie besluiten het jeugdlid uit het afdelingspartuur te zetten.

De Jeugdcommissie vindt het namelijk belangrijker dat jeugdleden zich aan de gedragsregels houden en het visitekaartje van VvV Sjirk de Wal zijn, dan dat gekozen zal worden voor de beste kaats(t)er voor het afdelingspartuur.

Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws">Al het nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen">Uit- en verslagen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode"><b>Gedragscode</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke">Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/programma">Programma</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkenieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkecommissie2">Merkecommissie</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-in-beeld">Rypster Merke in beeld</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/twitter-rypster-merke">Twitter Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/anderen-twitteren-over">Anderen Twitteren over...</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />