Handschoenkeuring

De KNKB wil komend jaar de controle van de kaatshandschoenen verder gaan optimaliseren. Namelijk:

 

- de handschoenen worden voorzien van een stempel dat voor de scheidsrechter en het publiek zichtbaar is. Hierdoor kun je zien dat de handschoen gekeurd is.

- dit houdt in dat de handschoen gekeurd moet worden voordat er mee gekaatst kan worden. Tot afgelopen jaar bestond de mogelijkheid met een nieuwe handschoen te kaatsen tot de eerstvolgende keuring in Beetgum, maar dat kan nu niet meer.

- om dit te bewerkstelligen gaat de KNKB over naar een 14-daagse keuring. Deze vindt niet langer plaats in Beetgum, maar is naar Franeker (de Trije) gegaan.

- als laatste wordt veranderd dat de geregistreerde handschoen mag worden uitgeleend aan een kaatser die zelf niet in het bezit van een geregistreerde want is. De KNKB denkt dat dit een verruimende regel is voor degenen die één of twee keer per jaar aan een KNKB-wedstrijd meedoet. Er mag niet worden uitgeleend aan een kaatser die zich heeft opgegeven voor de ranking.

- het wisselen van kaatshandschoen door een speler alleen bij de bovenlijn toestaan (vergemakkelijkt de controle).

 

De nieuwe kaatshandschoen wordt dit wedstrijdseizoen al gebruikt op alle vrije formatie en door-elkaar-lotenwedstrijden van de categorieën Senioren en Junioren. Het ingestelde beleid dat andere dan rankingkaatsers op deze wedstrijden ook moeten zijn voorzien van een nieuwe kaatshandschoen blijft gehandhaafd. (Met andere dan rankingkaatsers worden bedoeld zij die zich niet voor de lopende cyclus hebben opgegeven.) De KNKB wil dit beleid handhaven omdat men zich in een eerlijke competitie op de rankingwedstrijden moet kunnen kwalificeren voor de hogere klassen ofwel de grotere wedstrijden. Dit betekent ook dat kaatsers uit andere categorieën (bijv. Jongens of 30+) eveneens moeten zijn voorzien van het nieuwe type handschoen om aan wedstrijden bij de Senioren/Junioren te kunnen meedoen.

Op de afdelingswedstrijden van de categorieën Senioren en Junioren mogen de andere dan rankingkaatsers met een ‘oude want’ blijven kaatsen. Dit beleid blijft t/m wedstrijdseizoen 2017 gehandhaafd.  

De categorie Dames krijgt in 2016 nog een overgangsjaar. Zij moeten in wedstrijdseizoen 2017 zijn voorzien van de nieuwe kaatshandschoen. Dit betreffen voor de rankingkaatssters alle wedstrijden (v.f. – d.e.l. – afd.). Degenen die niet aan de ranking/cyclus deelnemen moeten in 2017 het nieuwe type handschoen hebben voor alle v.f. en d.e.l.-wedstrijden. Een uitzondering geldt voor deandere dan rankingkaatssters, zij mogen t/m wedstrijdseizoen 2017 op afdelingswedstrijden bij de categorie Dames met de ‘oude want’ blijven kaatsen.  

Dit betekent ook dat kaatsers uit jeugdcategorieën (bijv. Meisjes en Schoolmeisjes) eveneens moeten zijn voorzien van het nieuwe type handschoen om aan wedstrijden in de categorie Dames te kunnen meedoen.

De categorieën Jongens en Meisjes hoeven pas in wedstrijdseizoen 2018 te zijn voorzien van de nieuwe kaatshandschoen. Gelijk aan de categorie Dames is de afspraak met de licentiehouders gemaakt dat deze jongens- en meisjeskaats(st)ers bij aanschaf van een nieuwe kaatshandschoen vanaf 1 december 2015 direct het nieuwe type kaatshandschoen wordt aangemeten. De KNKB adviseert de ouders van de kaatsers/kaatssters uit de lagere jeugdcategorieën en de kaatsers in de categorieën 30+ en 50+ bij aanschaf van een nieuwe handschoen direct het nieuwe type handschoen te nemen.

Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws">Al het nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen">Uit- en verslagen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/topgroep">Topgroep</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/trainingen">Trainingen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/handschoenkeuring"><b>Handschoenkeuring</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/federatiekaatsen">Federatiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/regiowedstrijden">Regiowedstrijden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingsparturen">Afdelingsparturen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/resultaten-rypster-kaatsers">Resultaten Rypster Kaatsers</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode">Gedragscode</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke">Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/programma">Programma</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkenieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkecommissie2">Merkecommissie</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-in-beeld">Rypster Merke in beeld</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/twitter-rypster-merke">Twitter Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/anderen-twitteren-over">Anderen Twitteren over...</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />