Jeugdplan 2020

Jeugdplan 2020

Bijgaande opzet is een verdieping van het huidige Jeugdbeleid en samen te omschrijven als Jeugdplan 2020.

Aanleiding van deze opzet is de bijeenkomst op 27 juni 2016 zijnde een inloopavond georganiseerd door VvV Sjirk de Wal. Hierin zijn de ouder(s), verzorgers en andere betrokkenen van de in aanmerking komende kaatsjeugd voor de nieuwe Topgroep te informeren over de opzet. De nieuwe Topgroep wordt naast de reguliere trainingen geformeerd en geldt als extra training. Kaatsen is en blijft ook binnen Dronrijp een breedtesport, echter nu met de mogelijkheid voor een nog verdere ontwikkeling!

Een initiatief wat door veel aanwezigen als zeer positief werd ontvangen. Belangrijk punt hierbij is dat het kaatsen op deze manier voor een groot deel weer terug wordt gehaald naar het dorp en onze kaatsleden zelf weer deels opleiden in de vele facetten van het kaatsen.

Tijdens de bijeenkomst is door de JC aangegeven dat het starten met een Topgroep niet als doel heeft om de huidige kaatsscholen voor de voeten te lopen. Wel wordt als doel gesteld de getalenteerde kaatser via de vereniging meer aan te bieden met betrekking tot training en coaching.

Bij de gefaseerde invoering zal per seizoen worden beoordeeld of het goed is om ook de volgende leeftijdscategorie aan het Topgroep-idee toe te voegen. Voor de deelnemers in de voorafgaande (Top)groepen zal het idee van deze groepen normaal zijn en dus zijn zij ingebed in de visie en de structuren van de Topgroep. Op deze manier kan VvV Sjirk de Wal binnen 5 jaar de Topgroep in de volledige breedte de verschillende categorieën hebben ingebed in het jeugdplan van de vereniging.

Bovenstaande is opgezet na het stellen van diverse vragen:

 • Kunnen we nog meer doen om de afdelingsparturen en daarmee de kaatsers die hierin acteren nog beter te maken? Het behalen van successen op afdelingspartijen waaronder o.a. de Nederlandse Kampioenschappen en de Freule zal ook andere kinderen enthousiasmeren om te gaan kaatsen. Zo halen we het kaatsen ook weer terug naar het dorp;
 • Is er met betrekking tot de afdelingsparturen een meerjarige-visie of moet deze worden ontwikkeld?;
 • Kunnen we als kaatsvereniging van onze topkaatsers vragen/eisen dat ze zich conformeren aan een meerjarige training/coachingsstructuur die de vereniging hen aanbiedt? Kunnen we derhalve tegen onze getalenteerde kaatsers zeggen: “We zien het in je zitten om iets met je aan te gaan, we bieden je voor de komende jaren een trainingsprogramma aan dat kan leiden tot mogelijk kaatsen in het shirt van VvV Sjirk de Wal.”

Voor een heel groot deel van de jeugdleden zijn sociale functie en spelplezier het belangrijkst. Zijn we als vereniging in staat om daarnaast voor de Topgroep de volgende onderdelen te faciliteren?

 • Mentale weerbaarheid
 • Fysieke weerbaarheid
 • Tactisch inzicht in het kaatsspel
 • Teambuilding en Teamspirit
 • Hoe gedragen wij ons samen op en om het veld (= Normen en waarden)

De eigenlijke vraag die het hier bovenstaande weergeeft is: zijn we voor de getalenteerde kaatsjeugd als vereniging op de juiste weg of kunnen we er meer uit halen? Maken we gebruik van de juiste middelen en mensen en is er een goed doordacht plan om bij het aanwezige talent het optimale eruit te halen?

Met het plan/idee van de Topgroep geeft de jeugdcommissie en daarmee kaatsvereniging VvV Sjirk  de Wal aan dat ze een nieuwe weg in willen gaan met hun getalenteerde kaatsers. Betere ontwikkeling van het talent, enthousiasmeren van de jongere kaatsers en/of toekomstige Topgroep-ers en daarmee behoud en versteviging van het (jeugd) kaatsen in het dorp Dronrijp! Het uiteindelijke doel is om een toekomstbestendige basis te creëren waarop de jeugd nog jarenlang op basis van ons credo (Wolle, Wille, Winne) zich kan ontwikkelen binnen de kaatssport en de clubkleuren met trots uitdragen op alle Friese kaatsvelden!

Een uitgewerkte richting voor deze ontwikkeling is hieronder omschreven, zijnde het Jeugdbeleid 2020 (met dank aan Marten Jager voor de eerste opzet).

 

 

 

Plan van Aanpak (PvA)

Mentale weerbaarheid

Wat Hoe  Wie

 

 • Vergroten van het zelfvertrouwen van de kaatsers
 • Presteren onder druk
 • Hoe omgaan met verlies
 • Concentratie
 • Visualisering
 • Uitstraling
 • Leren focussen
 • Ademhalingstechnieken
 • Sterk staan
 • Overtuiging
 • Overzicht, rust, controle
 • Kaatsers
 • TC
 • Partuurcoach

 

Fysieke weerbaarheid

Wat Hoe Wie

 

 • Vergroten/verhogen van lichamelijke conditie kaatser
 • Specifieke krachtoefeningen passend bij het kaatsen
 • Lichaamstaal
 • Kaatstraining
 • Aanleren van houdingen
 • Overtuiging
 • Kaatsers
 • Kaatstrainer
 • TC

 

Tactisch inzicht in het kaatsspel

Wat  Hoe  Wie

 

 • Weten wat te doen in /bij bepaalde kaatssituaties
 • Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 • Weten waar de sterke en zwakke punten van tegenstanders liggen
 • Theoretische onderbouwing geven van de tactiek in het kaatsspel
 • Oefening in praktijk
 • Analyseren van tegenstanders
 • Elkaars kwaliteiten kennen
 • Kaatsers
 • Kaatstrainer
 • Partuurcoach
 • TC

 

 

Teambuilding en Teamspirit

Wat Hoe Wie

 

 • Parturen streven zelfde doelen na
 • Weten elkaar op de juiste manier te motiveren
 • Stralen positiviteit uit “wij zijn Sjirk de Wal”
 • Weten met tegenslagen om te gaan
 • Elkaar helpen en ondersteunen
 • Uitspreken en uitleggen op welke manier Sjirk de Wal wil dat de kaatsers met elkaar omgaan
 • Teamgenoten elkaar beter laten leren kennen
 • Waar en hoe houden we rekening met elkaar?
 • Hoe coachen we elkaar?
 • Teambuildingsactiviteiten
 • Kaatsers
 • Kaatstrainer
 • Partuurcoach
 • TC
 • Ouders

 

 

Normen en Waarden

Wat Hoe Wie

 

 • Er wordt vanuit een positieve inslag gecoacht
 • Kaatsers hebben gepast taalgebruik richting teamgenoten, tegenstanders en publiek
 • Kaatsers/trainers/coaches bereiden zich goed voor op wedstrijden en trainingen
 • Kaatsers weten dat ze onderdeel van een team zijn
 • Duidelijk maken aan kaatsers en andere betrokkenen aan welke normen en waarden deze zich dienen te houden.
 • Wat is een goede wedstrijdvoorbereiding.
 • Rol sociale media/telefoon
 • Kaatsers
 • Kaatstrainer
 • Partuurcoach
 • TC
 • Ouders

 

 

AGENDA / OPGAVE

Bekijk hier onze volledige agenda en geef je gemakkelijk op voor de betreffende partij.

NIEUWS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!