Kleintje Kaatskamp 2024 – “It begjint by Wille”

Op zaterdag 20 april en zondag 21 april vond het Kleintje Kaatskamp 2024 plaats. Het kaatskamp voor de jeugd is de traditionele aftrap van het kaatsseizoen. Ook nu mochten wij weer ontzettend veel jeugd op het kaatsveld ontvangen. Ondanks dat het weer aan de frisse kant was, waren de kinderen onder leiding van kaatstrainers van de vereniging vol enthousiasme actief met de kaatssport op het kaatsveld. Dit alles om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het nieuwe kaatsseizoen. Op zondag werd het kamp weer afgesloten met de ouder-kind partij. Maar liefst 39 parturen stonden op de wedstrijdlijst. Alle parturen gingen met een prijs naar huis…Dank aan de organisatie van het kaatskamp.

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!