Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Coronavirus - Bestuur VvV Sjirk de Wal

2 april 2020

 

Beste leden en donateurs van VvV Sjirk de Wal,

 

COVID 19 heeft de hele wereld in de greep. De gevolgen zijn wereldwijd overweldigend. Nederland zit nu in een zogenaamde intelligente lock down met als doel infecties met COVID 19 zodanig te vertragen dat de gezondheidszorg het aan kan. De gevolgen zijn ingrijpend en iedereen voelt dit in het persoonlijk leven. Alle vanzelfsprekendheden blijken niet vanzelfsprekend te zijn. We hebben ons heel snel aan de nieuwe situatie aangepast, maar het einde is nog niet in zicht. In ons dorp ligt het verenigingsleven stil. Het hele sportleven ligt stil.

Als bestuur van de VvV Sjirk de Wal en het bestuur van de Stichting van VvV Sjirk de Wal zijn we achter de schermen druk in de weer met de gevolgen van COVID 19 voor het kaatsen en voor de Rypster Merke in de eerste week van juni.

 

De gevolgen voor het kaatsen zijn ingrijpend. Als VvV Sjirk de Wal volgen we het beleid van de overheid en de KNKB. De KNKB heeft besloten het kaatsseizoen uit te stellen tot tenminste 20 juni. De overheid heeft besloten de intelligente lock down te verlengen tot 28 april.

Dit betekent dat alle KNKB wedstrijden tot 20 juni niet doorgaan. Voor de kaatsers van VvV Sjirk de Wal betekent dit dat alle activiteiten (trainingen, competitiekaatsen, ledenwedstrijden, vergaderingen etc ) in ieder geval tot 28 april afgezegd zijn. Die datum dat de overheid het beleid voor de dan komende periode bekend gaat maken is 21 april

Enkele directe gevolgen voor de VvV Sjirk de Wal zijn: geen start competitie kaatsen en ledenkaatsen, geen doorgang van kaatskamp, beginwedstrijd, Titus Ahrens partij, d’Alde Wite, Eise Eisinga en Cees Tijsen partij. De maand juni is voor onze vereniging altijd de drukste maand. Het is nog de vraag wat de gevolgen voor de rest van het seizoen zullen zijn.

Wat ons erg aan het hart gaat zijn onze jeugdleden. Dat het kaatskamp niet doorgaat is al een ernstige tegenslag voor de start van het seizoen. We hebben een zeer talentvolle jeugdgroep met zeer aansprekende resultaten in 2019. De pupillen meisje en de jongens met een 1e prijs op de NK. De pupillen jongens en de meisjes hadden zich graag willen revancheren voor de 2e plaats op de NK in 2019. Wat te zeggen van de Freule. We hopen erg dat deze doorgaat, omdat dit de laatste kans is voor enkele leden van het partuur 2019. Ambities zijn er genoeg.

We kunnen als kaatsvereniging heel snel schakelen. Zodra de mogelijkheid er is, liggen de perken op het veld en kunnen we los. Alles is er klaar voor.

 

Waar we ons ook nadrukkelijk mee bezig houden is de Rypster Merke. Gaat deze door of niet. De

Overheid heeft vergunningplichtige evenementen tot 1 juni 2020 verboden. De intelligente lock down is verlengd tot in ieder geval 28 april 2020. De Rypster Merke is van 2 t/m 7 juni. Deze situatie maakt het nemen van een beslissing moeilijk.

Het bestuur van de Stichting VvV Sjirk de Wal heeft voortdurend contact met alle betrokkenen bij de Merke. Dat zijn er veel. Naast de Gemeente Waadhoeke ook de kermis exploitanten, de lokale horeca, diverse verhuurbedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn met de Merke . Ook voor de bewoners van Dronrijp en omstreken is de Rypster Merke een belangrijk evenement waar naartoe geleefd wordt.

Dit vergt een zorgvuldige afweging en het bestuur van de VvV Sjirk de Wal en het bestuur van de Stichting VvV Sjirk de Wal heeft in samenspraak besloten eerst de beslissing van de overheid op 21 april af te wachten voordat een definitief besluit wordt genomen met betrekking tot de Rypster Merke. Ook hier kunnen we snel schakelen.

 

Al met al een zeer onverwachte en ingrijpend begin van het kaatsseizoen 2020 en een Rypster Merke 2020 tussen hoop en vrees. COVD 19 heeft een ingrijpende invloed op onze mienskip.

 

Het bestuur van VvV Sjirk de Wal wenst iedereen heel veel sterkte in de komende maanden.

En….mensen pas een beetje op elkaar.

 

 

Namens het bestuur,

Taeke Spinder                                                Thomas Frijling

Voorzitter VvV Sjirk de Wal                          Voorzitter Stichting Sjirk de Wal

Gepubliceerd op donderdag 2 april 2020
Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws"><b>Al het nieuws</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen">Uit- en verslagen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode">Gedragscode</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypster-merke">Rypster Merke</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />