Sporters Uitgebreid

Omgangsregels sporters (uitgebreid)

 

De sporter:

Is open; Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en/of waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl)

Respecteert anderen: Heeft respect voor tegenstander(s), teamgenoten, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken; Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving; Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af; Raak buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels; Lees deze gedragscode, de eventuele reglementen en huisregels en alle andere afspraken en houd je daar ook aan.

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

Discrimineert niet; Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief; Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.

Meldt overtredingen van deze gedragscode; Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld bel bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland voor overleg wat te doen.

Drinkt geen alcohol tijdens het sporten en drinkt niet als je nog het verkeer in moet.

AGENDA / OPGAVE

NIEUWS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!