Organisatie

Als VvV Sjirk de Wal hebben wij, net als vele andere verenigingen, weleens moeite om
de juiste bestuurder of vrijwilliger te vinden.

 

Toch mogen wij ons gelukkig prijzen met onze twintig verschillende commissies en met de meer dan 220 vrijwilligers.

 

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter

Syds Wiersma

It Heech 5

9035 AD Dronryp

Email: info@sjirkdewal.nl

 

Secretaris

Piter Hofstra

De Koarte Ekers 6

9035 GK Dronryp

Email: secretariaat@sjirkdewal.nl

 

Technische Zaken

Email

 

Jeugdzaken

Chris Hiemstra

Skoallanswei 31

9035 BT Dronryp

Email: JeugdcommissieSjirkdeWal@outlook.com

 

Penningmeester

Nanny Wiersma

It Heech 5

9035 AD Dronryp

Email: penningmeester@sjirkdewal.nl

 

Ledenadministratie

Ben Snijder

Eise Eisingastrjitte 13

9035 BP Dronryp

Email: ledenadministratie@sjirkdewal.nl

 

Algemeen bestuurslid

Skelte Hofstra

Strjitwei 6

9035 VM Dronryp

Email: info@sjirkdewal.nl

 

Overige informatie over commissieleden is alleen als papieren informatieboekje verspreid onder de leden.

AGENDA / OPGAVE

Bekijk hier onze volledige agenda en geef je gemakkelijk op voor de betreffende partij.

NIEUWS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!