Uitslag KNKB Heren 1e klas VF (Sir Alma Tadema-partij) 16 juni 2024

Uitslag KNKB Heren 1e klas (Sir Alma Tadema-partij) 16 juni 2024
Er stonden vandaag 18 parturen op de wedstrijdlijst
Uitslag
1e prijs: Patrick van Dellen (Berlikum), Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) en Jari Visser (Witmarsum)
2e prijs: Gerard de Vries (Bitgum), Jeroen de Boer (Leeuwarden) en Klaas Pier Folkertsma (Makkum)
3e prijs: Germ Epema (Arum), Justin van Dijk (Arum) en Jan Bauke Tolsma (Arum)
De finale werd beslist op de stand van 5-2 6-0
Jari Visser werd tot koning van de partij uitgeroepen.

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!