Uitslag KNKB Jongens DEL + Herk (Siemen Bonnema partij) zaterdag 26 juni 2024

Uitslag KNKB Jongens DEL met Herkansing (Siem Bonnema Partij) zaterdag 29 juni 2024
Onder fantastische weersomstandigheden werd vandaag de KNKB Jongens wedstrijd verkaatst.
Er stonden 16 parturen op de lijst.
Uitslag:
Winnaarsronde
1e prijs: Dennis Bida (Dronrijp), Jorrit Palma (Tzum) en Jardo Sterkenburg (Zweins)
2e prijs: Jaimy Koel (Harlingen), Jelke Veldhuis (Raerd) en Jonathan de Boer (Tjerkwerd)
3e prijs: Stijn Feenstra (Exmorra), Sjoerd van de Schaar (Oude Bildtzijl) en Jelte de Jong (Heerenveen)
3e prijs: Edwin Arjen Yska (Bolsward), Iwan Hiddinga (St. Annaparochie) en Ale Reitsma (Baerd)
de finale werd beslist op de stand 5-1 6-2
Dennis Bida werd tot koning van de partij uitgeroepen.
Herkansingsronde:
1e prijs: Jesse Greidanus (Winsum), Remco Yska (Bolsward) en Jort de Kroon (Dronrijp)
2e prijs: Rudmer Faber (Achlum), Bauke Jetze Kalsbeek (Stiens) en Allart van der Meer (Dronrijp)

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!