Uit- en verslagen

Verslag Heren 1e klas VF

Op zondag 26 juni stond de KNKB Heren 1e klasse Vrije formatie op het programma.

Voor deze wedstrijd hadden zich 21 parturen. Door dit aantal was er een tweede veld aangelegd op het voetbalveld. Op de eerste lijst moesten de winnaars van verleden jaar (het partuur van Dirk-Yde Sjaarda) het opnemen tegen het partuur van Site Ferwerda. Vooraf ging iedereen uit van een gemakkelijke overwinning voor het partuur van Dirk-Yde Sjaarda, maar niks bleek minder waar. Het partuur van Site Ferwerda kaatste onbevangen en wist een paar keer op de stand 6-6 bovenslagen te produceren. Op de stand van 5-2 6-6 pakte het partuur van Site Ferwerda zeer verrassend de overwinning.

 

Het partuur van Elgar Boersma, Jelmer Westra en Laas Pieter van Straten hadden het in de eerste omloop zeer moeilijk tegen het partuur van Jelte Drijfhout, Marcus Frietema en Michel Nesse. Er werd wel vlot een voorsprong genomen, maar het kaatsen ging moeizaam. Er werden veel kleine fouten gemaakt. Toch wisten ze de overwinning op 5-4 6-6 binnen te halen.

 

Aan de wedstrijd deden ook een aantal kaatsers uit Dronrijp mee. Wierd Baarda vormde samen met Jan Sipke Tuinman en Douwe Anema (Stiens) een partuur. Op de eerste lijst werd nog vlot gewonnen, maar in de tweede omloop kwamen ze duidelijk te kort tegen het partuur van Arnold Zijlstra (5-2 6-4 verlies). Johan Diertens vormde een partuur met Hyltje Bosma (Makkum) en Lennart Adema (Makkum). De eerste omloop lieten ze kaatsen van hoog niveau zien, maar in de tweede omloop hadden ze geen schijn van kans tegen het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra (5-0 6-4 verlies). Het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra hadden in de eerste omloop nog afgerekend met het partuur van Sander Kingma. Het partuur van Sander Kingma nam nog vlot een 0-3 voorsprong, maar daarna stelde het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra orde op zaken (5-4 6-4 winst).

 

De halve finale ging tussen de parturen van Arnold Zijlstra, Tsjerk Elsinga en Hillebrand Visser en het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma. Met name Evert Pieter Tolsma liet in deze partij subliem spel zien. Vanuit het achterperk liet hij regelmatig een bal over de bovenlijn verdwijnen en ook aan de opslag wist hij de benodigde punten binnen te halen. Op een stand van 5-3 6-4 was de overwinning voor het partuur Jelte-Pieter Dijkstra een feit.

 

Gezien hun spel in de halve finale, begon het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra als licht favoriet aan de finale tegen het partuur van Elgar Boersma. Tot 3-1 voorsprong ging het goed, maar toen kwam er zand in de motor. Het leek wel of het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra hun krachten hadden verspeeld. Langzaam kwam het partuur van Elgar Boersma dichterbij, zonder echt goed te kaatsen. Ook een wisseling van opslag (Evert Pieter Tolsma voorbest op in plaats van Jelte-Pieter Dijkstra) bracht niet het gewenste resultaat. Het partuur van Elgar Boersma pakte een voorsprong en wisten op 5-4 6-4 de overwinning binnen te halen. De finale was spannend, maar er werd niet goed gekaatst.

 

Uitslag:

1e prijs: Elgar Boersma (Stiens), Jelmer Westra (Berltsum) en Laas Pieter van Straten (Feinsum)

2e prijs: Jelte-Pieter Dijkstra (Heerenveen), Hendrik Jan van der Velde (Bolsward) en Evert Pieter Tolsma (Winsum Fr)

3e prijs: Arnold Zijlstra (Tzummarum), Tsjerk Elsinga (Wijnaldum) en Hillebrand Visser (Schettens)

 

Tot koning van de partij werd uitgeroepen: Elgar Boersma

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2016
Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws">Al het nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen"><b>Uit- en verslagen</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode">Gedragscode</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke">Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/programma">Programma</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkenieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/merkecommissie2">Merkecommissie</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-in-beeld">Rypster Merke in beeld</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/twitter-rypster-merke">Twitter Rypster Merke</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/anderen-twitteren-over">Anderen Twitteren over...</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />