KNKB Schooljongens Afd + opstap (Cees Tijssen-partij) 5 mei 2024

Uitslag KNKB Schooljongens Afd + opstap (Cees Tijssen-partij) 5 mei 2024
In de nacht van zaterdag 4 mei op zondag 5 mei viel er zeer veel neerslag. Om 8.30 uur op de zondagochtend lag er op sommige plekken nog een laagje water op het veld. Na lang wikken en wegen werd er alsnog besloten de wedstrijd doorgang te laten gaan. Gedurende de dag knapte het weer zienderogen op…Gedurende de dag kon men genieten van veel spannende wedstrijd. Om 16.30 uur kon wedstrijdleider Teake Spinder overgaan tot uitreiken van de prijzen.
Bij de afdelingswedstrijd 23 parturen op de lijst:
1e prijs: Sneek (Frans Oosterbaan en Ruurd Oosterbaan)
2e prijs: Makkum (Haye Tjeerdsma, Klaas Dijkstra en Rick van der Weerdt)
3e prijs: Witmarsum (Jan Willem Koopal en Sem van der Wei)
Het werd een zeer spannende finale waarbij de laatste slag viel op de stand 5-5 6-4
Bij de opstap 12 parturen op de lijst:
1e prijs (Roan van Swinderen Koopmans, Sietse Wassenaar (Minnertsga) en Zenn Hoitinga (Wommels))
2e prijs (Pieter Hoogland, Auke Pieter Kalsbeek (Stiens) en Frank de Kroon (Dronrijp))
3e prijs (Ale Reitzma, Brent Niehof (Dronrijp) en Piet de Jong(Tirns))
Uitslag finale 5-3 6-4

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!