Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 24 juli 2020 - Oproep voor vrijwilligers

Beste leden en donateurs,

 

We zijn nu enkele weken aan het wedstrijdkaatsen en hebben 2 geslaagde leden partijen gehad. Eén met normale kaatsbal en één met zachte bal. Mooi weer, veel deelnemers en veel plezier. Ons kaatsveld wordt vrijwel 7 dagen per week benut voor trainingen en wedstrijden. Dit vergt veel inzet waarvoor hulde voor de trainers en begeleiders.

 

De te laatste nieuwsbrief heeft het belang dat het naleven van de coronamaatregel van 1 ½ meter van essentieel belang is voor het kunnen doorgaan met het kaatsseizoen onder de aandacht gebracht. Dit was merkbaar tijdens de nazit van de laatste ledenwedstrijd. Men probeerde te letten op de afstand. Het belang wordt nu extra benadrukt door de opleving van het aantal besmettingen deze week in binnen en buitenland en het opvoeren van corona maatregelen. Houd er rekening mee en blijf elkaar erop wijzen.

 

Het kaatsseizoen is opgepakt en de wedstrijdagenda van de vereniging zoals gepland wordt gevolgd met enkele aanpassingen. Dit is op de website van VvV Sjirk de Wal te vinden. Ook wordt de wedstrijdagenda van de KNKB zoveel mogelijk gevolgd. Veel verenigingen hebben wedstrijden teruggegeven aan de KNKB. Dit heeft tot gevolg dat er veel gaten vallen in de KNKB-agenda.

 

Wij als bestuur worden via alle kanalen (KNKB, TC’s, kaatsers, leden en niet leden) onder druk gezet wedstrijden aan de agenda toe te voegen. We zouden dit graag willen maar dit vraagt te veel energie. De KNKB heeft hierin een coördinerende functie. Het bestuur van VvV Sjirk de Wal heeft ervoor gekozen de rest van het seizoen de nadruk te leggen op het ledenkaatsen en het jeugdkaatsen. We hebben gekozen geen hoofdklasse partijen meer te organiseren dit seizoen vanwege de Corona beperkingen, het verwachte aantal bezoekers en de handhaving.

 

Het voornemen is 2 KNKB-wedstijden voor de jeugd toe te voegen aan de agenda in overleg met de KNKB. Het is gemakkelijk een wedstijd op papier te zetten. De praktische uitvoering is lastig en kost veel hoofdbrekens en inspanning. Hierbij gaat het met name om de kantine bezetting en de keurmeesters. Zaterdag 25 juli hebben we 16 partuur dames 1e klas. VF op bezoek. Zondag 26 juli 16 partuur jongensafdeling.

 

Voor beide partijen krijgen tot op heden de kantine bezetting met name voor de middag niet rond. Dit kan betekenen dat we de kantine moeten sluiten bij onvoldoende of geen bezetting .Voor de damespartij in de middag hebben we tot op heden onvoldoende keurmeesters. Voor de jongenspartij op zondag hebben zich nog maar 3 keurmeesters aangemeld. Dit kan betekenen dat wij als gastheer bezoekers moeten vragen of ze willen keurmeesteren. Dit is niet wat we als vereniging willen. Enerzijds willen we graag meewerken om wedstrijden te organiseren voor zowel leden als jeugd maar aan de andere kant en aan de andere kant is het (zeker in de vakantietijd) erg moeilijk voldoende vrijwilligers te mobiliseren. Ik wil onze leden oproepen zich op te geven voor een kantinedienst van 9.00-13.00 of van 13.00 tot de sluiting (1 – 1 1/2 uur na afloop finale). U kunt u opgeven bij Meine Faas (meine.faas@online.nl, tel 0517-231577) of stuur een mail naar kcsjirkdewal@hotmail.com

 

Ook na het komend weekend is er nog hulp nodig bij diverse wedstrijden. Dringend doen we ook een oproep voor keurmeesters komend weekend, 25 en 26 juli. Kunt u een dagdeel helpen, graag!!! U kunt zich opgeven Jan Jelle Koersma (koerkiev@hotmail.com). Het bestuur vertrouwt erop dat we als VvV Sjirk de Wal aankomend weekend weer als goede gastheer kunnen optreden voor de KNKB-wedstrijden. Daarbij is de hulp van u, de leden van de vereniging, onontbeerlijk.

 

Alvast bedankt en wij zien u graag op het kaatsveld.

 

Namens het bestuur,

Taeke Spinder, voorzitter

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020
Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws"><b>Al het nieuws</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen">Uit- en verslagen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode">Gedragscode</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypster-merke">Rypster Merke</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />