Omgangsregels Bestuursleden

Omgangsregels bestuursleden

 

De bestuurder

 • Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters
 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Is dienstbaar
 • Is open
 • Is betrouwbaar
 • Is zorgvuldig
 • Gaat bewust om met sociale media
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingsregelement en het reglement seksuele intimidatie
 • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus
 • Spant zich in om te werken met integere leveranciers, sponsoren etc
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen

 

Voor een toelichting op deze regels klik je hier

AGENDA / OPGAVE

NIEUWS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!