Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders

Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders

 

Sporten moet leuk zijn. Trainers/coaches en begeleiders zorgen daarom voor plezier en ontspanning voor de sporters.

Om dit mogelijk te maken gelden de onderstaande regels.

 

Een trainer, coach of begeleider:

 

 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet
 • Raakt een sporter niet onnodig aan
 • Gaat bewust om met sociale media
 • Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie
 • Respecteert het privéleven van de sporter
 • Tast niemand in zijn waarde aan
 •  Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport
 • Ziet toe op naleving van regels en normen
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen
 • Drinkt tijdens het trainen/coachen geen alcohol

 

Voor een toelichting op deze regels klik je hier

AGENDA / OPGAVE

NIEUWS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!