KNKB Hoofdklasse Dames Afd. – d’Alde Wite partij

D’Alde Wite partij – KNKB Hoofdklasse Dames afdeling – donderdag 9 mei 2024
Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de wedstrijdsponsoren:
DEM met vestigingen in Rinsumageest en Leeuwarden
Auto SYNYCO in Franeker
Friesland Bouw & Montage in Franeker
Pieter Scharringa Bouwservice in Dronrijp
Er stonden vandaag 18 parturen op de wedstrijdlijst.
Uitslag:
1e prijs Huizum (Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra)
2e prijs Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra)
3e prijs Dronrijp (Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi)
De uitslag van de finale 5-2 6-2

NIEUWS & UITSLAGEN

TWEETS VAN @SJIRKDEWAL

Volg
ons
online!